Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies. Służą one np. do statystyk odwiedzalności strony.
Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


DOJAZD GRATIS - NIEZALEŻNIE OD REGIONU POLSKIProjekty


Wykaz badań " - Usługi Geologiczne"
i opracowań mgra Andrzeja Keczmerskiego


Lista dokumentacji wykonanych w maGeo - Usługi Geologiczne


Opracowania wykonane w roku 2017 Data opracowania

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT31133.00 WIELUN_BB na terenie działki 218/24 we Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 56

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci AERO2 Sp. z o.o. BT31071.00 TOMASZÓW_MAZ_WISTOM na terenie działki 163/62 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 103/105

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy pylonu reklamowego na terenie działki nr 447/13 w Korzeńsku

styczeń 2018

Opinia geotechniczna dla projektowanego budynku mieszkalnego na terenie działki 46/3 w Sobótce przy ul. Kasztelańskiej

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy hali magazynowej na terenie działek 127/25, 127/27 przy ul. Kobylińskiej w Pępowie

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali spawalni na terenie działek 954/3, 954/6, 954/5, 954/4 w Krzemieniewie

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali produkcji poliestrów na terenie działek 127/18, 127/19, 127/25 przy ul. Kobylińskiej w Pępowie

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na terenie dz. nr 155/10, 165/11, am 6 przy ul. Lipowej w Miliczu

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku warsztatowo _ magazynowego na terenie działki 728/11 przy ul. Dworcowej 81 w Wilkowicach

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 69360 PJE_NOWOGRODZ_CZERNA (44769) na terenie działki 276/3 w Czernej 64 gm. Nowogrodziec

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 77901 PWR_KROSNICE_DABROWA (44753) na terenie działki 36/1 w Dąbrowie gm. Krośnice

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego domu mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 2247/4 w Krotoszynie przy ul. Łąkowej

styczeń 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 67300 PKA_OSTROWWIE_LAMKI (44381) na terenie działki 18 w Lamkach gm. Ostrów Wielkopolski

luty 2018

Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno _ inżynierskich w rejonie projektowanej budowy hali produkcyjno _ magazynowej z częścią biurowo _ administracyjną na terenie działki nr 151/72 w Łubnej gm. Góra Kalwaria pow. piaseczyński woj. mazowieckie

luty 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci AERO2 Sp. z o.o. BT 30335 MOKRONOS na terenie działki 38/7 w Mokronosie Dolnym gm. Kąty Wrocławskie

luty 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 24/41 w Poznaniu przy ul. Cieszkowskiego

luty 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 77717 PWR_KATYWROCL_POPIELUSZKI (44719) na terenie działki 63 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 19

marzec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 76604 PWR_KATYWROCL_MALKOWICE (43199) na terenie działki 132 w Małkowicach gm. Kąty Wrocławskie

marzec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 61487 PZI_ZARY_DABROWIEC (44728) na terenie działki 71 w Dąbrowcu 11 gm. Żary

marzec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbiórki istniejących budynków oraz budowy budynku usługowego na terenie dz. nr 67/1 przy ul. Św. Jadwigi 31 w Trzebnicy

marzec 2018

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia podłoża w dnie wykopu fundamentowego na terenie rozbudowy SUW _ Chwaliszew w Chwaliszewie gm. Krotoszyn

marzec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku hali produkcyjno _ magazynowej z zapleczem biurowo _ socjalnym oraz wiatą na terenie działki 584/7 w Strzyżewicach gm. Święciechowa

kwiecień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 68337 PLG_KROTOSZYC_SZYMANOWICE 44758 na terenie działki 112/64 w Szymanowicach gm. Krotoszyce

kwiecień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT 34650_BOL_PÓŁNOC na terenie działki 83/3 przy ul. Kościuszki w Bolesławcu

kwiecień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-MOBILE 77808 PWR_UDANIN_LAGIEWNIKISR na terenie działki 60/2 w Łagiewnikach Średzkich gm. Udanin

maj 2018

Sprawozdanie z dodatkowych badań podłoża gruntowego dla stacji bazowej sieci Polkomtel BT31069_KROŚNIEWICE_2

czerwiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną w Gostyniu

czerwiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi leśnej nr 103 w Siedlcu, gm. Pępowo dz. nr 50349, 50350, 50351

czerwiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 76832 PWR_WINSKO_KRZELOW na terenie działki 34 w Krzelowie gm. Wińsko

czerwiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci ORANGE S.A. 77804_ZMIGROD_PN na terenie działki 146/5 w Żmigródku gm. Żmigród

czerwiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT 32725_ODOLANÓW_2 na terenie działki 325/2 przy ul. Przemysłowej w Odolanowie

czerwiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy stacji paliw wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 363/22 Stradomi Wierchniej

czerwiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT30907_BIAŁA_RAWSKA_CENTRUM na terenie działki 208 w Białej Rawskiej pow. rawski

lipiec 2018

Dokumentacja geologiczno _ inżynierska w celu określenia warunków geologiczno _ inżynierskich w rejonie projektowanej budowy hali produkcyjno _ magazynowej z częścią biurowo _ administracyjną na terenie działki nr 151/72 w Łubnej gm. Góra Kalwaria pow. piaseczyński woj. mazowieckie

lipiec 2018

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki fundamentu stacji bazowej sieci PALY LWO 3031 na działce nr 268 w Bielance

lipiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku magazynowo _ gospodarczego na terenie działki 32/33 w Rzepotowicach gm. Trzebnica

lipiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rewitalizacji przestrzeni publicznej przy ul. Wałowej, Wrocławskiej, Lwowskiej, Zamkowej oraz Rynku w Miliczu

lipiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy budynku produkcyjnego oraz budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 710 przy ul. Nad Kanią 26 w Gostyniu

lipiec 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy istniejących budynków produkcyjnych oraz budowa nowych budynków warsztatowych na terenie działek 170, 177, 178, 179, 180, 181 w Lasku 1 (Kozia Wieś 68) 29-105 Krasocin

sierpień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy stacji paliw wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 100/27 przy ul. Ogrodowej 30 w Grabowie

sierpień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie działki 99/1 w Chachalni

sierpień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki 76 przy ul. Nowa Krępa 69a w Ostrowie Wielkopolskim

wrzesień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy zbiornika przeciwpożarowego z pompownią na terenie działek 127/31 przy ul. Kobylińskiej w Pępowie

wrzesień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego wzmocnienia fundamentu istniejącego budynku na terenie działki 530/1 przy ul. Piłsudskiego 54 we Wińsku

wrzesień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy istniejącego budynku zakładów mięsnych Kozłowski Sp. z o.o. na terenie działek nr 514/1, 316/4 przy ul. Sadowej 2 w Wielichowie - Wsi

wrzesień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy silosów do magazynowania zbóż na terenie działki 1036 w Uciechowie przy ul. Kościelnej

październik 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy remizy OSP w Trzemesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad Jez. Trzemeszyńskim na terenie działek 173/3, 183, 104, 99 przy ul. Tumskiej w Trzemesznie

październik 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków na terenie działki 25/1 w Czeszycach

październik 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku produkcyjnego, wiaty magazynowej, zbiornika ppoż., zbiornika technologicznego na terenie działki 149/12, 149/14 w Grabonogu gm. Piaski

październik 2018

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki fundamentu stacji bazowej sieci PALY JEL 3122 na działce nr 8 obręb 0061 Maciejowa _ I w Jeleniej Górze

październik 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 364 w Chróścinie gm. Góra

listopad 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 165/8, 165/9, AM 6 przy ul. Lipowej w Miliczu

listopad 2018

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia podłoża dróg i chodników na terenie przebudowy i rozbudowy infrastruktury głównej przepompowni ścieków dla zakładu Pudliszki Sp. z o.o. na terenie działki 351/1 w Pudliszkach gm. Krobia

listopad 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT31151 PABIANICE TOROWA na terenie działki 197/1 w Pabianicach

grudzień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci AERO2 Sp. z o.o. BT31071.00 TOMASZÓW_MAZ_WISTOM na terenie działki 163/62 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 103/105

grudzień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 439/5 przy ul. Łąkowej w Sułowie

grudzień 2018

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 31085_ŁOWICZ_PÓŁNOC_0 na terenie działki 496/3 przy ul. Płockiej 2a w Łowiczu

grudzień 2018

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie działki 353/29 w Topoli Wielkiej

grudzień 2018


Opracowania wykonane w roku 2017 Data opracowania

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku usługowego na terenie działek 83, 84 przy ul. Wspólnej w Jankach k. Warszawy

styczeń 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy rozlewni oleju z magazynem wysokiego składowania, zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie działki nr 863/14 przy ul. Szkolnej w Lasocicach

styczeń 2017

Konsultacje geologiczne w miejscowości Reńsko

styczeń 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na terenie działek nr 82/6 i 82/7 w Miłosławicachu

styczeń 2017

Opinia geotechniczna dla projektowanego budynku turystyki pobytowej na terenie działki 836 w Karpaczu przy ul. Matejki

styczeń 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej zapleczem socjalno _ biurowym i infrastrukturą na terenie działki nr 1220/30 przy ul. Produkcyjnej w Święciechowej

styczeń 2017

Opinia geotechniczna do programu funkcjonalno - użytkowegodla budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowościach Izbiska, Małe Izbiska, Miedźno na terenie gminy Miedźno

styczeń 2017

badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 65174_PLS_RAWICZ_KATY na terenie działki 11/9 w Rawiczu obręb Kąty

styczeń 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 76703_PWR_DLUGOLEKA_GODZIESZOWA na terenie działki 3 w Godzieszowej gm. Długołęka

styczeń 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 69215 PJE_LWOWEKSLA_GRYFOWSKA na terenie działki 544 w Lwówku Śląskim przy ul. Gryfowskiej

styczeń 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy drogi dojazdowej dla zespołu elektrowni wiatrowych KROTOSZYN PILOT 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 87 w Bożacinie

luty 2017

Opinia geotechnicznawraz z dokumentacjąbadań podłoża gruntowego dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1514c Mąkowarsko _ Sokole - Kuźnica - Koronowo

luty 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 62221 PGO_DREZDENKO_DRAWINY na terenie działki 398 w Drawinach gm. Drezdenko

marzec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 64286 PPI_ZLOTOW_GORZNA na terenie działki 134./30 w Górznej 92a gm. Złotów

marzec 2017

Konsultacje geologiczne w miejscowości Targowo k Szczytna

marzec 2017

Konsultacje geologiczne w miejscowości Jurki k Morąga

marzec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy wiat na terenie działki nr 8/11 przy ul. Krotoszyńskiej 47 w Miliczu

marzec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku usługowego na terenie działki nr 4173/7 przy ul. Kozala w Krotoszynie

marzec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy zbiornika przeciwpożarowego na terenie działki 3/4 w Oleśnicy przy ul. Fiołkowej

marzec 2017

Konsultacje geologiczne w miejscowości Karzec k Krobi

marzec 2017

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla projektowanego budynku wystawienniczo _ biurowego na terenie działek 83 i 84 w Jankach gm. Raszyn pow. pruszkowski woj. mazowieckie

marzec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 76835 PWR_CZERNICA_NADOLICEWIELK na terenie działki 28 w Nadolicach Wielkich gm. Czernica

kwiecień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 77707 PWR_CZERNICA_CZERNICA (43984) na terenie działki 84 w Czernicy

kwiecień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej przebudowy budynku gospodarczego na terenie działki 233 w Kuźnicy Czeszyckiej gm. Krośnice

kwiecień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi wraz z budową ciągu pieszo _ rowerowego (ul. Mostowa) do istniejącego ciągu pieszo _ rowerowego w Miliczu

kwiecień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 65207 PLS_KRZEMIENI_KRZEMIENLESNA_44691 na terenie działki 513/2 przy ul. Leśnej w Krzemieniewie

kwiecień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy mroźni z zapleczem socjalno _ biurowym i infrastrukturą na terenie działki nr 1220/1 przy ul. Produkcyjnej w Święciechowej

kwiecień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy mroźni składowej wraz z i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 10/4 w Chromcu 13 gm. Nowe Miasto nad Wartą

kwiecień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 64287 PPI_LOBZENICA_ZACHÓD na terenie działki 177/7 przy ul. Targowej w Łobżenicy

kwiecień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy warsztatu, stacji benzynowej wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 607/4 w Aleksandrii gm. Brzeziny

maj 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku produkcyjnego na terenie działki nr 128/4 w Miliczu przy ul. Rawickiej

maj 2017

Konsultacje geologiczne w miejscowości Jastrowie

maj 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 69215 PJE_LWOWEKSLA_GRYFOWSKA na terenie działki 544 w Lwówku Śląskim przy ul. Gryfowskiej

maj 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 69331 PJE_MIRSK_MIRSK (43483) na terenie działki 110 w Mirsku przy ul. Mickiewicza

maj 2017

Opinia geotechniczna dla projektowanego domu mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 4-65/19 w Lubawie przy ul. Asta

maj 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy stacji paliw płynnych na terenie działki nr 308/20 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej

czerwiec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy stacji paliw płynnych na terenie działki nr 39/42;1 w Olsztynie przy ul. Bp. T. Płoskiego

czerwiec 2017

Konsultacje geologiczne w miejscowości Jasiel k Gryfic

czerwiec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanych budynków mieszkalnych na terenie działki 133/22 w Kuźnicy Czeszyckiej gm. Krośnice

czerwiec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy wytwórni konstrukcji stalowych wraz z obiektami magazynowymi i częścią socjalno _ biurową na terenie działek nr 15/14, 15/15 w Konarzewie przy ul. Polnej

czerwiec 2017

Dokumentacja geologiczno _ inżynierska dla projektowanego budynku wystawienniczo _ biurowego na terenie działek 83 i 84 przy ul. Wspólnej w Jankach gm. Raszyn pow. pruszkowski woj. mazowieckie

czerwiec 2017

Konsultacje geologiczne w miejscowości Obłaczkowo k Wrzesni

czerwiec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 4/100 przy ul. Dobrepole 13i w Poznaniu

lipiec 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile 73543 PSZ_CHOJNA_WSCHOD (44614) na terenie działki 499/12 Barnkowo 2 Chojna

sierpień 2017

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki 95/4 w Wykach gm. Rozdrażew

sierpień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej pomieszczenia produkcyjnego i zaplecza socjalno _ biurowego na terenie działek nr 107/2, 2590/9 w Czachorowie, gm. Gostyń

wrzesień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej pomieszczenia produkcyjnego i zaplecza socjalno _ biurowego na terenie działek nr 105, 106/2, 106/3, 107/2, 107/3, 2590/4, 2590/9 w Czachorowie, gm. Gostyń

październik 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy drogi w Gostyniu na ul. Kochanowskiego na terenie działek nr 208/26, 209/2, 209/4, 210/26 w Gostyniu

listopad 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy istniejącego budynku produkcyjnego o budynek magazynowy na terenie działki nr 109/4 w Czachorowie gm. Gostyń

listopad 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy obory 240 djp zbiornika na gnojowicę oraz płyty składowania obornika na terenie działek nr 374, 375, 376 w Dzięczynie 33, gm. Poniec

listopad 2017

Konsultacje geologiczne w miejscowości Sierakówko

listopad 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy mroźni wraz z budową pomieszczenia technicznego i zaplecza socjalno _ biurowego na terenie działki nr 114/2 w Bieniewie, gm. Błonie

grudzień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci ORANGE 66114 PPO_GNIEZNO_KADLUBKA na terenie działki 25/1 w Gnieźnie przy ul. Witkowskiej 82a

grudzień 2017

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy hali wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 62/1, 62/2, 62/3 w Chróścinie 3, gm. Góra

grudzień 2017


Opracowania wykonane w roku 2016 Data opracowania

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange S.A. 68575 PLG_RADWANICE_BUCZYNA na terenie działki 59 w Nowym Dworze gm. Radwanice

styczeń 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel sp. z o.o. BT34740 LUBIN PIŁSUDSKIEGO na terenie działki 137/8 w Lubiniu przy ul. Piłsudskiego

styczeń 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange S.A. PWR_OLESNICA_OSTROWINA / 77279 na terenie działki 70/3 w Ostrowinie gm. Oleśnica

styczeń 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy kotłowni i suszarni na terenie działki 1/8 przy ul.Długosza 11 w Kaliszu

styczeń 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanejstacji bazowej sieci ORANGE S.A. 74009 PSZ_INSKO_WALISZEWOna terenie działki 52/2 we Waliszewie gm. Ińsko

luty 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci ORANGE POLSKA S.A. PLS_RAWICZ_MASŁOWO / 65542 na terenie działki 29/126 w Masłowie przy ul. Śląskiej gm. Rawicz

luty 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci ORANGE POLSKA S.A. PLG_GLOGOW_WILKOW / 68576 na terenie działki 385/45 we Wilkowie przy ul. Klonowej 5 gm. Głogów

luty 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali na terenie działek 121/36, 121/38, 121/40 w Pępowie

luty 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy zespołu budynków na terenie działki nr 2 przy ul. Odolanowskiej 120 w Ostrowie Wlkp.

marzec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku usługowego z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 42/6 i 20/9 przy ul. Ks. prał. Cz. Majorka w Ostrowie Wlkp.

marzec 2016

Konsultacje geologiczne w miejscowości Krępsko k. Piły

marzec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej z portiernią i zapleczem socjalno- biurowym z infrastrukturą na terenie działek 121/68, 127/18, 127/25, 122/2 przy ul. Kobylińskiej w Pępowie

marzec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku usługowo _ handlowego na terenie działki nr 7 przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu

marzec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT-30339 ZACHARZYCE na terenie działki 722 w Radwanicach gm. Siechnice

kwiecień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy budynku istniejącego zakładu mięsnego o zaplecze magazynowe z częścią chłodniczo _ mroźniczą wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 97/1, 98/2, 98/1, 98/7 przy ul. Nowe Parcele 44 w Jarocinie

kwiecień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy i przebudowy istniejących budynków ubojni drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 3927 i 3928 przy ul. Towarowej w Grodzisku Wlkp.

kwiecień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000772_WIE_B Lasek, gm. Luboń

kwiecień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy przedszkola na terenie działki nr 70/6 przy ul. Wieluńskiej w Kraszewicach

kwiecień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001632_DOL_B Zamienice

kwiecień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001962_DOL_B Gierałtów

kwiecień 2016

Opinia geotechniczna dla projektowanych studni chłonnych na terenie działki nr 22/1 przy ul. Wrzesińskiej w Gizałkach

maj 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 3015/17 przy ul. Jana III Sobieskiego w Pleszewie

maj 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy warsztatu mechaniki pojazdowej z częścią magazynową i zapleczem socjalnym pracowników na terenie działki nr 235/3 przy ul. Szkolnej 38 w Ludwikowie

maj 2016

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej na terenie rozbudowy budynku produkcyjnego NETBOX w Czahorowie gm. Gostyń

maj 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT31134_ŻARY_KUNICE na terenie działki 422 przy ul. Powstańców Wlkp. w Żarach

maj 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT31069_KROŚNIEWICE_2 na terenie działki 69/2 przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach

maj 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno- biurowym maszynownią chłodniczą, portiernią oraz infrastrukturą techniczną na terenie działek 579/2, 580 w Sieńcu gm. Wieluń

maj 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 768175 PLG_LUBIN_OSIEK na terenie działki 218/8 w Osieku gm. Lubin

czerwiec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT31706_BIALA_RAWSKA na terenie działki 133/1 w Rokoszycach Nowych gm. Biała Rawska

czerwiec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku biurowego i hali montażowej na terenie działek 113/3 we Wróżewach gm. Krotoszyn

czerwiec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego masztu antenowego na stacji 110/20 KV Chocianów na terenie działki 594 w Chocianowie

lipiec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej wieży antenowej na stacji 110/20 KV Chojnów na terenie działki 37/2 w Chojnowie

lipiec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej z pomieszczeniami usługowymi i handlowymi na terenie działki nr 795, AM-6 przy ul. Orzeszkowej w Kotlinie

lipiec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 218/2, 218/6 w Mozowie gm. Sulechów

lipiec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej letniej sceny wraz z zapleczem w ramach rewitalizacji Parku Natury w Odolanowie na terenie działki nr 1140/18 w Odolanowie przy ul. Bartosza

lipiec 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie działki 177/12 w Cieszkowie przy ul. Akacjowej

sierpień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej przebudowy stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT31051_E67_LIPIE na terenie działki 69/3 w Lipiu gm. Czerniewice

sierpień 2016

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno _ inżynierskiej dla budowy stacji bazowej sieci T-Mobile Polska S.A. 768175 PLG_LUBIN_OSIEK na terenie działki 218/8 w Osieku gm. Lubin pow. Lubin woj. Dolnośląskie

sierpień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy budynku produkcyjnego nr 1 o magazyn wyrobów gotowych na terenie działki nr 2566/3 przy ul. Wielkopolskiej 1 w Gostyniu

wrzesień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy istniejącego budynku zakładów mięsnych Kozłowski Sp. z o.o. na terenie działki nr 514/1 przy ul. Sadowej 2 w Wielichowie - Wsi

wrzesień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wiaty na terenie działki nr 4484/17 przy ul. Błękitnej w Krotoszynie

wrzesień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego masztu antenowego na stacji 110/20 KV JAWOR na terenie działki 56 w Jaworze przy ul. Wiejskiej

wrzesień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy zbiornika wyrównawczego na terenie suw Ostróda działka nr 158/19 przy ul. 21 stycznia w Ostródzie

wrzesień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy kurników, silosów do magazynowania paszy, budynków kotłowni, budynków socjalnych, zbiorników na gaz płynny i zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 153/3 w Radzimiu, pow. Łobeski

październik 2016

Konsultacje geologiczne w rejonie miejscowości Rostarzewo

październik 2016

Konsultacje geologiczne w rejonie miejscowości Sierniki k Głuchowa

październik 2016

Opinia geotechnicznawraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali produkcyjnej na terenie działki 35/3 przy ul. Topolowej w Ostrowie Wlkp.

listopad 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku magazynowo _ usługowego na terenie działki 466/2 w Cieszkowie

listopad 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku produkcyjnego i budynku socjanlo _ biurowego na terenie działki 329 przy ul. Teodora Korcza w Gorzycach Wielkich

listopad 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku inwentarskiego (obora) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 197 w Bestwinie

grudzień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku jednorodzinnego wolnostojącego na terenie działki nr 226/6 przy ul. Słonecznej we wsi Rogóż

grudzień 2016

Konsultacje geologiczne w rejonie miejscowości Pierzchno k Środy Wlkp.

grudzień 2016

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy fermy trzody chlewnej wraz ze zbiornikami bezodpływowymi na ścieki bytowe oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 3180, 3183/4, 3185, 3186/1 w Sulmierzycach, przy ul. Kaliskiej

grudzień 2016


Opracowania wykonane w roku 2015 Data opracowania

Konsultacje geologiczne w rejonie miejscowości Pakość

styczeń 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Wronczyn k. Stęszewa

styczeń 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Wronczyn k. Stęszewa

styczeń 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Walkowice k. Czarnkowa

styczeń 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Walkowice k. Czarnkowa

styczeń 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Garby k. Środy

styczeń 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Obłaczkowo k. Wrześni

styczeń-luty 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Studzianna k. Dolska

luty 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Granowo k. Grodziska Wlkp.

luty 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange Polska S.A. 71698 PPO POZNAN FABIANOWO na terenie działki 20/10 przy ul. Sycowskiej w Poznaniu

luty 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy składowiska oczyszczalni w Osiecznej na terenie działki 195/10 przy ul. Polnej

luty 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy budynku garażowego oraz budynku z usługami nieuciążliwymi na terenie działki 48/10 przy ul. Okólnej 36 w Ostrowie Wlkp.

luty 2015

Opinia geotechniczna dla działki nr 12 położonej przy ul. Poznańskiej w Ostrowie Wlkp.

luty 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej przebudowy słupów w ramach modernizacji linii elektrycznej 110kV Pniewy - Sieraków na działce 80100/3 w Pniewach

luty 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 221/3 w Radosiewie gm. Czarnków

marzec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci T-Mobile S.A. PSZ_SZCZECIN_TOPOLOWA (SZCZECIN_42990) na terenie działki 53/9 przy ul. Topolowej w Szczecinie

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange Polska S.A. PLG_17987 POLKOWICE na terenie działki 477/1 w Bierdzychowej k/ Polkowic

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 248/24 os. Zacisze w Chachalni

kwiecień 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Prucim k. Kwilicza

kwiecień 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Romonowo Górne k. Czarnkowa

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy budynków handlowo-usłuowych wraz z myjnią samochodową na terenie działek 1206/2, 1207/2, 1208 przy ul. Krotiszyńskiej w Odolanowie

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000153_WIE_B - Oborzyska Stare

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000393_WIE_B - Puszczykowo

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000423_WIE_B - Rawicz

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000521_WIE_B - Stare Bojanowo

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000561_WIE_B - Mosina

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001022_WIE_B - Dąbie N/ Nerem

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001104_WIE_B - Kościan

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001206_WIE_B - Pakówka

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001474_WIE_B - Kłoda

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001518_WIE_B - Dzierżanów Wlkp.

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001604_WIE_B - Kalisz Winiary

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001642_WIE_B - Pierzchno

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001644_WIE_B - Taczanów

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001654_WIE_B - Czekanów

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001678_WIE_B - Witaszyce

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001736_WIE_B - Kowalew (Pleszew)

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001768_WIE_B - Pępowo

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001900_WIE_B - Biadki

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001910_WIE_B - Biniew

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001953_LUE_B - Wschowa

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002022_WIE_B - Łąkociny

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002064_WIE_B - Opatówek

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002094_WIE_B - Poniec

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002130_WIE_B - Kalisz

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002142_WIE_B - Krotoszyn

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002144_WIE_B - Krobia

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002146_WIE_B - Kąkolewo

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002156_LUE_B - Stare Drzewce

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002229_WIE_B - Lasocice

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002239_WIE_B - Sośnie Ostrowskie

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002282_WIE_B - Kobylin

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002284_WIE_B - Jarocin

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002371_WIE_B - Leszno

kwiecień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy budynku hali na terenie działki 39/1 w Tomniczkach

maj 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Chocimino k. Koszalina

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Play KRT3003A_KROTOSZYN na terenie działki 671/6 przy ul. Osadniczej w Krotoszynie

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000017_WIE_B - Iłowiec

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000113_WIE_B - Owińska

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000175_WIE_B - Kaczkowo

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000321_WIE_B - Czempiń

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000373_WIE_B - Poznań Franowo

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000421_WIE_B - Pęckowo

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000645_WIE_B - Głuchowiec

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000669_WIE_B - Maliniec

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000802_WIE_B - Umień

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000993_WIE_B - Lipno Nowe

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001038_WIE_B - Wronki

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001126_WIE_B - Szamotuły

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001132_WIE_B - Lipie Góry

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001156_WIE_B - Miały

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001164_WIE_B - Babiak

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001244_WIE_B - Maszewice

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001312_WIE_B - Drawski Młyn

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001478_WIE_B - Popowo

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001720_WIE_B - Gądki

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001776_WIE_B - Środa Wielkopolska

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001868_WIE_B - Sulęcinek

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001936_WIE_B - Chocicza

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002056_WIE_B - Gniezno

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002061_WIE_B - Ostrów Wielkopolski

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002092_WIE_B - Pobiedziska

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002175_WIE_B - Trzemeszno

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002237_WIE_B - Pierzyska

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002280_WIE_B - Skalmierzyce

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002287_WIE_B - Mieszków

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R cc000441_WIE_B - Biskupice Wlkp.

maj 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000003_WIE_B - Baborówko

czerwiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000439_WIE_B - Kiekrz

czerwiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000515_WIE_B - Luboń k/ Poznania

czerwiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000661_WIE_B - Rokietnica

czerwiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001496_WIE_B - Poznań POD

czerwiec 2015

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla budowy stacji bazowej sieci PLAY - KAL3017 na terenie działki 29/2 przy ul. Złotej w Kaliszu, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie

czerwiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek 380/9, 380/11 w Kaszewie pod Miliczem

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001912_DOL_B - Modła

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002012_DOL_B - Pieńsk

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002062_WIE_B - Odolanów

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000219_DOL_B - Łososiowice

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000359_DOL_B - Wróblin Głogowski

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000427_DOL_B - Ścinawa

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000499_DOL_B - Krzepów

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000579_DOL_B - Brzeg Dolny

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000617_DOL_B - Proszyce

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000677_DOL_B - Głogów Huta

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000679_DOL_B - Toszowice

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000694_DOL_B - Orzeszków

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000745_DOL_B - Rudna

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000861_DOL_B - Rynarcice

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000905_DOL_B - Nielubia

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000967_DOL_B - Chełmek Wołowski

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000987_DOL_B - Czerna

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000987_DOL_B - Czerna

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001036_DOL_B - Wołów

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001088_DOL_B - Rudna Gwizdanów

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001283_DOL_B - Głogów

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001952_DOL_B - Głogówko

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001632_DOL_B - Zamienice

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002186_DOL_B - Dłużyna Dolna

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002190_DOL_B - Nowa Wieś Legnicka

lipiec 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000747_DOL_B - Wrzosy

sierpień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0000991_DOL_B - Księginice

sierpień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001054_DOL_B - Grębocice

sierpień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001566_DOL_B - Wierzbowa

sierpień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0001796_DOL_B - Ruszów

sierpień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej systemu GSM-R c0002086_DOL_B - Zgorzelec

sierpień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym i infrastrukturą na terenie działek nr 576/1, 576/3 w Gorzupi przy ul. Kobierskiej 83

sierpień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w miescowości Sokolniki pow. Wieruszowski

sierpień 2015

Dokumentacja geologiczno - inzynierska dla budowy stacji bazowej sieci PLAY _ KAL3017 na terenie działki 29/2 przy ul. Złotej w Kaliszu, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie

wrzesień 2015

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpiecznia reliktów ruin pałacu na terenie Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem na terenie działek 398/1, 399/1 w Chełmnie gm. Dąbie, pow. Koło, woj. wielkopolskie

wrzesień 2015

Konsultacja geologiczna dla Budowy Centrum Kultury z salą widowiskową na ok 500 osób we Witkowie, przy ul. Jana Pawła II, nr dz. 861/12, 861/14

wrzesień 2015

Konsultacja geologiczna w miejscowości Ławki k. Trzemeszna

wrzesień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej rozbudowy, przebudowy budynku produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą na terenie działek 118/12, 118/19, 118/20, 118/31, 118/36, 118/37, 118/42 w Czachorowie, gm. Gostyń

wrzesień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange 67578_PKA_BRALIN_WEZELS8 na terenie działki 204 w Taborze Małym k. Bralina

wrzesień 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange Polska S.A. 77153 _ PWR_DOBROSZYC_JANUSZKOWICE na terenie działki 270/1 w Dobrej 4 k/ Oleśnicy

październik 2015

Konsultacja geologiczna w miejscowości Ławki k. Trzemeszna

październik 2015

Dokumentacja geologiczno - inzynierska dla zabezpiecznia reliktów ruin pałacu na terenie Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem na terenie działek 398/1, 399/1 w Chełmnie gm. Dąbie,pow. Koło, woj. wielkopolskie

październik 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy hali magazynowej na terenie działki 8/2 w Mąkownicy

listopad 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy punktu widokowego i kanalizacji na terenie działek 1182, 1190, 1437/2 przy ul. Św. Rocha i Cmentarnej w Mikstacie

listopad 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej BT 31059 _STOBIECKO na terenie działki 336 w Stobiecku Szlacheckim

listopad 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5145P na działce 82/2 w Orli

listopad 2015

Konsultacje geologiczne w miejscowości Niedźwiady k. Jaraczewa

listopad 2015

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange 71269 PPO_KOMORNIKI_ZABIKOWSKA na terenie działki 999 przy ul. Zabikowskiej 44 w Komornikach

grudzień 2015

Aneks do dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej przebudowy linii 110kV relacji Mokre - Zamość

grudzień 2015


Opracowania wykonane w roku 2014 Data opracowania

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej hali tartaku na terenie działki 1970/26 przy ul. Kamienistej 4 w Rawiczu

styczeń 2014

Konsultacje geologiczne w miejscowości Dzierżązna k. Turka

styczeń 2014

Wiercenia geotechniczne pod projektowane obiekty budowlane przy ul. Glinki i Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy

luty 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla modernizowanej stacji bazowej sieci Orange na terenie działki 427/2 w Zielonce gm. Murowana Goślina

luty 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange na terenie działki 22/8 przy ul. Wrzesińskiej 2-4 w Gnieźnie

luty 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla modernizowanej stacji bazowej sieci Orange na terenie działki 55/8 w Uchorowie gm. Murowana Goślina

marzec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanego budynku handlowo-usługowego z możliwością przeznaczenia części budynku na cele mieszkalne na terenie działki 35/117 przy ul. Grzybowej w Miliczu

marzec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla istniejącego budynku wielorodzinnego na terenie działki 113/22 w Konarzewie 76

marzec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanego budynku chłodni na terenie działki 264/2 przy ul. Kolejowej w Krośnicach

marzec - kwiecień 2014

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1

kwiecień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża gruntowego dla projektowanej budowy zakładu produkcyjnego na terenie działki 77/8 przy ul. Kolejowej w Pyszącej

kwiecień 2014

Wiercenia badawcze w miejscowości Lubcz koło Krzyża Wlkp.

maj 2014

Wiercenia badawcze w miejscowości Garby koło Środy Wlkp.

maj 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy syacji paliw i myjni z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 227/2, 228/4, 447/12, 447/13 w Korzęńsku

maj 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej na terenie GPZ ORLĘTA (budowa radiolinii w relacji Nysa _ Wierzbięcice) działka 69 przy uL. Grodkowskiej 5 w Nysie

czerwiec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej T-Mobile PGO_MYŚLIBÓRZ_SITNO (42672) na terenie działki 67/2 w Sitnie gm. Myślibórz

czerwiec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej T-Mobile 70650 PPO_KOMORNIKI_ROSNÓWKO na terenie działki 96/4 w Rosnówku k. Komornik

czerwiec 2014

Wiercenia badawcze w miejscowości Mierzewo koło Witkowa

czerwiec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym i infrastrukturą na terenie działek 109/3, 109/4, 109/5, 109/7, 109/10, 111/1, 111/3 w Czachorowie, gm. Gostyń

lipiec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy kurnika do odchowu stada reprodukcyjnego drobiu na terenie działki nr 213/1 w Solcu Nowym gm. Przemęt

lipiec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej T-Mobile 70259_PPO_POZNAN_SWSZCZEPANA (40259) na terenie działki 1/10 przy ul. Wiśniowej 13 w Poznaniu

lipiec 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej T-Mobile 64195_PPI_SZYDLOWO_KREPSKO( 42701) na terenie działki 235/2 w Krępsku (gm. Szydłowo)

sierpień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru wysokości 100M na terenie działek 291/2 i 291/3 przy ul. Uciechowskiej w Sulmierzycach

sierpień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej T-Mobile 64194_PPI_TARNOWKA_PTUSZA (42701) na terenie działki 8262/11 w Ptuszy (gm. Tarnówka)

sierpień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego zbiornika na nieczystości płynne na terenie działki 71/3 w Brzozie 30A gm. Krotoszyn

sierpień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej T-Mobile 62148 PGO_MIEDZYRZE_NIETOPEREK (42680) na terenie działki 92/2 we wsi Nietoperek k. Międzyrzecza

sierpień 2014

Konsultacje geologiczne w miejscowości Romamono G. k. Czarnkowa

sierpień 2014

Konsultacje geologiczne w miejscowości Rogowo k. Żnina

sierpień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy przedszkola na terenie działki 854/4 przy ul. Słonecznej w Dziadowej Kłodzie pow. Oleśnica

wrzesień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 12/25 przy ul. Trzcinowej w Ostrowie Wlkp.

wrzesień 2014

Konsultacje geologiczne w miejscowości Ławki k. Trzemeszna

wrzesień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego i przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki 107/3 w Świętoszynie gm. Milicz

wrzesień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla ekspertyzy budowlanej satnu technicznego stabilnosci przyległej skarpy parkingu zakładowego usytuowanego na działce nr 109/10 w Czachorowie gm. Gostyń

wrzesień 2014

Konsultacje geologiczne w miejscowości Pakosławsko k. Milicza

wrzesień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek 2/3 i 3/5 przy ul. Jesiennej w Ostrowie Wlkp.

wrzesień 2014

Konsultacje geologiczne w Rojewie - Trzaskach k. Baszkowa

wrzesień 2014

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1

październik 2014

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej w Pleszewie przy ul. Fabrycznej 7

październik 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku proszkowni na terenie działki 2566/3 przy ul. Wielkopolskiej 1 w Gostyniu

październik 2014

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej w Żmigrodzie przy ul. Wiejskiej

październik 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji sieci ORANGE NR 77260/4109 MILICZ MIASTO 2 (OZN. NETWORKS: 77260-PWR-MILICZ_POPRZECZNA)na terenie działki 7/93 przy ul. Poprzecznej 4 w Miliczu

listopad 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji sieci T-Mobile S.A. 70686 PPO_KLESZCZEW_SZEWCE_(43233) na terenie działki 346 przy ul. Tuleckiej w Szewcach

grudzień 2014

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji sieci T-Mobile S.A. 62265 PGO_MYSLIBORZ_CZOLNOW na terenie działki 35 w Czółnowie (gm. Myślibórz)

grudzień 2014

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej w Miliczu przy ul. Kościuszki i ul. Wojska Polskiego

grudzień 2014


Opracowania wykonane w roku 2013 Data opracowania

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla budowy pawilonu handlowo-usługowego na terenie działek nr 935/905, 941/906 przy ul. Hackiego w Gdyni

styczeń 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanego budynku handlowo-usługowego na terenie działki nr 2291 przy Al. Powstańców Wielkopolskich 62 w Krotoszynie

styczeń 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej hali montażowej z zapleczem socjalnym na terenie działki nr 3/12, AM-135 przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim

styczeń 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanego budynku mieszkalnego z wbudowanym garażem na terenie działki nr 26/14 przy ul. Radosnej w Ostrowie Wielkopolskim

styczeń 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji sieci Orange BRUNARY 13599/11640 (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki nr 240 w Brunarach

styczeń 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej stacji sieci Orange OŻENNA GRANICA 11741/8267 (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działek 97/9 i 97/12 we wsi Grab, gm. Krempa

styczeń 2013

Wiercenia badawcze w miejscowości Wymysłowo koło Trzemeszna

styczeń 2013

Uzupełniająca opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanego zbiornika a nieczystości płynne na terenie działki 268/1 przy ul.Kwiatowej 27 w Lutogniewie

styczeń 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanego budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 205, 206, 207 przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy

luty 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla terenu projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego o konstrukcji na terenie działek nr 5556/6, 5556/9, 5556/10 przy ul. Wieluńskiej w Pajęcznie

luty 2013

Wiercenia geotechniczne na terenie przy ul. Kobylińskiej / Zacisze w Krotoszynie

luty 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla terenu projektowanego budynku mieszkalnego na terenie działki nr 13/1 przy ul. Kłosowej w Ostrowie Wielkopolskim

luty 2013

Badania stopnia zagęszczenia zasypki podłoża silosów zbożowych w Białym Dworze pow. Krotoszyn

luty-kwiecień 2013

Uzupełniające wiercenia geotechniczne na terenie przy ul. Kobylińskiej / Zacisze w Krotoszynie

kwiecień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej instalacji magazynowania gazu propan-butan na terenie działki 79/5 w Białym Dworze (pow. Krotoszyn)

kwiecień 2013

Opinia geotechniczna dla podłoża drogi gminnej Gorszewice - Komorowo (w oparciu o wyniki badań archiwalnych)

kwiecień 2013

Badania stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej gazociągu w poboczu ul. Stawnej w Miliczu.

kwiecień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego przy ul. Piechurów w Szczypiornie

maj 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku gastronomiczno - turystycznego na terenie działek nr 244/3, 245/4 przy ul. Krotoszyńskiej w Cieszkowie

maj 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego fundamentu agregatu prądotwórczego na terenie MSC Poznań Winogrady - os. Przyjaźni w Poznań

maj 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego budynku usługowo-magazynowego na terenie działki 21/8 przy ul. Kolejowej w Poznań

maj 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 2/98 przy ul. Grabiszńskiej 241 we Wrocławiu

czerwiec 2013

Badania podłoża gruntowego na terenie działki nr 264/3 przy ul. XX lecia w Lubsku

czerwiec 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 149/5 przy ul. Zamkowej we Wieleniu

czerwiec 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy pawilonu handlowo - usługowego na terenie działek nr 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, przy ul. Wojska Polskiego w Braniewie

czerwiec 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla koncepcji odwodnienia terenu w m. Marcinkowice i Bystrzyca oraz wykonania drogi z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach, Bystrzycy i Stanowicach

lipiec 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy sali spotrowej wraz z zapleczem i łącznikiem w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 41

sierpień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej staci sieci T - Mobile KAJETANÓW 51963 na terenie działki 331/5 w Kajetanowie gm. Zagnańsk

sierpień 2013

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia podsypki piaskowej wykopów fundamentowych w Krotoszynie przy ul. Zdunowskiej

sierpień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy wiat przy istniejącym budynku magazynowym na terenie działki 331 w Klemensowie gm. Szczebrzeszyn

sierpień - wrzesień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej na terenie działek 9410/6, 9410/7, 9410/9 w Bodaczowie gm. Szczebrzeszyn

sierpień - wrzesień 2013

Konsultacje geologiczne w miejscowości Garby k. Środy Wlkp

wrzesień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie działek 124/5 w miejscowości Żeleźniki

wrzesień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla stacji bazowej BT 33492 WRO_MAŚLICE (CEN) na terenie działki 37 przy ul. Potokowej 7 we Wrocławiu

wrzesień 2013

Konsultacje geologiczne w miejscowości Ławki k. Trzemeszna

wrzesień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku usługowego-produkcyjnego na terenie działki 1/8, AM 21 w Bierutowie pow. Oleśnica

wrzesień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego na terenie działki 25/3, 26/9, 27/2 przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu

wrzesień 2013

Konsultacje geologiczne w miejscowości Walkowice k. Piły

październik 2013

Badanie stopnia zagęszczenia piasku w dnie wykopów fundamentowych budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Grabownicy k. Milicza

październik 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego na terenie działki 376/25 przy ul. Słubickiej w Rzepinie

październik 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego na terenie działki 204/2 przy ul. Kamieńskiej w Rewalu

październik 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego na terenie działki 121 przy ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim

listopad 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie działek 161/5, 161/9, 168 w Gruszeczce pow. Milicz

listopad 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej na terenie SE Błeszno (Budowa radiolinii w relacji SE Błeszno - SE Kuźnica) działka 20/3 przy ul. Orkana 27 w Częstochowie

listopad 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej na terenie SE Kuźnica (Budowa radiolinii w relacji SE Błeszno - SE Kuźnica) działka 28 przy ul. Malowniczej w Częstochowie

listopad 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie działki 1478/3 przy ul. Wiśniowej w Krotoszynie

listopad 2013

Konsultacje geologiczne w miejscowości Jaraczewo k. Piły

listopad 2013

Uzupełniająca opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla terenu projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego o konstrukcji halowej na terenie działek nr 10/1, 11, 12 przy ul. Rzgowskiej w Łodzi

listopad 2013

Konsultacje geologiczne w miejscowości Romanowie Górnym k. Czarnkowa

listopad 2013

Konsultacje geologiczne w miejscowości Śmigiel

listopad 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej na terenie działki 3012/2 przy ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach

listopad - grudzień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej na terenie SE Koszęcin (Budowa radiolinii w relacji SE Koszęcin - SE Lubliniec) działka 2844/1062 przy ul. Boronowskiej w Koszęcinie

grudzień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji bazowej sieci Orange PIŃCZÓW 5272 terenie działki 12/66 przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie

grudzień 2013

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy centrum konferancyjno - hotelowego na terenie działki 1/1 przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie

grudzień 2013


Opracowania wykonane w roku 2012 Data opracowania

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy budynku magazynowego w Sulmierzycach przy ul. Wąskiej na terenie działki nr 2271/1

styczeń 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie działki nr 388/36 przy ul. Kapitańskiej w Lusówku

styczeń 2012

Konsultacje geologiczne w Mrówkowie k. Leszna

styczeń 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gniewomirowice i Goślinów gm. Miłkowice zadanie 2 Gniewomirowice - Goślinów etap I Goślinów - Gniewomirowice osiedle zachodnie

luty 2012

Konsultacje geologiczne w w Barcinie

luty 2012

Konsultacje geologiczne w miejscowości Dzierżązna k. Turka

luty 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy pawilonu handlowo-usługowego na terenie działki nr 98/13, przy ul. Czerwonego Kapturka w Tczewie

luty 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Orange Cedzyna II 8534 (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki 313/1 w Cedzynie gm. Górno

marzec 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Orange GÓRNO II 8533 (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki 1168/1 w Górnie

marzec 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie działki nr 45/4 W Bagnie k/ Obornik Śląskich

marzec 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Plus nr BT 35739 Biała Rządowa (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki 64 w Białej Parceli 66

marzec 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Plus nr BT 34601 BOLESŁAWIEC 3 (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki 98 przy ul. Gałczyńskiego 51 w Bolesławcu

marzec 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy obory hodowlanej i zbiornika na nieczystości płynne na terenie działek nr 325 i 268/1, przy ul. Kwiatowej 27 w Lutogniewie

marzec 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy silosów i suszarni na terenie działki nr 4273/4, przy ul. Ofiar Katynia 1 w Krotoszynie

kwiecień 2012

Wykonanie wierceń badawczych w miejscowości Walkowice k. Czarnkowa

kwiecień 2012

Wykonanie wierceń badawczych w miejscowości Huta Szklana k. Krzyża

kwiecień 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy linii 110kV relacji Mokre - Zamość

maj 2012

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy linii 110kV relacji Tyszowce - Ulhówek

maj 2012

Opinia geotechniczna dla terenu projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego o konstrukcji halowej na terenie działek nr 165/2, 166/3 przy ul. Wodnej / Głowackiego we Wieluniu

sierpień 2012

Ocena stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego terenu projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego o konstrukcji halowej na terenie działek nr 165/2, 166/3 przy ul. Wodnej / Głowackiego we Wieluniu

sierpień 2012

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób ze Sprzężoną Niepełnosprawnością na terenie działki nr 24/2, przy ul. Osadniczej w Miliczu

sierpień 2012

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy budynków silosów w Białym Dworze (pow. Krotoszyn) na terenie działki nr 79/5

sierpień 2012

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości KOMBORINIA, ISKRZNIA, WOLA KOMBORSKA

wrzesień 2012

Wykonanie wierceń badawczych w miejscowości Ćwierdzin k. Witkowa

wrzesień 2012

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla terenu projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego o konstrukcji halowej na terenie działek nr 10/1, 11 przy ul. Rzgowskiej w Łodzi

październik 2012

Ocena stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego terenu projektowanej budowy budynku handlowo-usługowego o konstrukcji halowej na terenie działek nr 10/1, 11 przy ul. Rzgowskiej w Łodzi

październik 2012

Sprawozdanie z dodatkowych badań geotechnicznych nasypów występujących w podłożu działki nr 79/5 w Białym Dworze (pow. Krotoszyn)

październik 2012

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej gazociągu w poboczu ul. Stawnej w Miliczu

listopad 2012

Konsultacje geologiczne w miejscowości Ławki

listopad 2012

Konsultacje geologiczne w miejscowości Niestromno

listopad 2012

Uzupełniająca opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla terenu parkingu przy budynku handlowo-usługowym na terenie działek nr 202/1, 202/2 przy ul. przy ul. Długiej w Kaliszu

grudzień 2012

Ocena stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego dla terenu parkingu przy budynku handlowo-usługowym na terenie działek nr 202/1, 202/2 przy ul. przy ul. Długiej w Kaliszu

grudzień 2012

Wykonanie wierceń badawczych w miejscowości Zbierkowo

grudzień 2012

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań technicznych podłoża dla projektowanej budowy silosów na terenie działki nr 536 w Topoli Wlk. k. Odolanowa

grudzień 2012

Konsultacje geologiczne w miejscowości Jeglia

grudzień 2012


Opracowania wykonane w roku 2011 Data opracowania

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy istniejącego budynku handlowego na terenie działki nr 151/2 przy ul. Smołki w Iławie

styczeń 2011

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego, podpiwniczonego na terenie działki nr 177/15 przy ul. Akacjowej w Cieszkowie

luty 2011

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej wraz z oceną warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej przebudowy domu mieszkalnego w Grzebielinie na terenie działek nr 358/17, 358/18

luty 2011

Konsultacje geologiczne w Ławkach koło Trzemeszna

marzec 2011

Konsultacje geologiczne w Gnieźnie oraz Lulkowie, Kalinie koło Gniezna

marzec 2011

Konsultacje geologiczne w Lubczu Małym koło Krzyża

marzec 2011

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Plus nr BT-20567 Nowy Targ - Dunajec Dwa Konfederacji Tatrzańskiej, dz. 1587 i 15589/1

marzec 2011

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy budynku biurowego na terenie działki nr 2222/5 i 2222/8 przy ul. Armii Krajowej w Krotoszynie

marzec 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Irządze koło Góry

kwiecień 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Ludwiniec koło Pakości

kwiecień 2011

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego wodociągu z przyłączami w ramach inwestycji P.N.: "WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W WILKOWIE - OSIEDLU".

kwiecień 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Srocko Małe koło Stęszewa

kwiecień 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"", WYSOCKO WIELKIE DZ. NR 296

maj 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY KOMPLEKSU BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", W TRZCINICY K. KĘPNA DZ. NR 625/1

maj 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY DOMU JEDNORODZINNEGO, NA TERENIE DZIAŁKI NR 119, W PIERUCHACH

maj 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA CELÓW OBLICZEŃ NOŚNOŚCI FUNDAMENTÓW STALOWEJ WIEŻY KRATOWEJ H=52 M NA TERENIE DZIAŁKI NR 1739/7 W MIEJSKIEJ GÓRCE PRZY UL. KOBYLIŃSKIEJ 39 STACJA NR BT33762 (PLUS)

maj 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ STACJI SIECI PLUS NR BT34765 POLKOWICE STREFA (STALOWA WIEŻA KRATOWA H=50M) NA TERENIE DZIAŁKI 134/1, W POLKOWICACH PRZY UL. STREFOWEJ 11

maj 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA CELÓW OBLICZEŃ NOŚNOŚCI FUNDAMENTÓW STALOWEJ WIEŻY KRATOWEJ H=50 M NA TERENIE DZIAŁKI NR 21/16 W LEŚNIOWIE WIELKIM STACJA NR BT 33168 (PLUS)

maj 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ STACJI SIECI PLUS NR BT 31112 LUBSKO (stalowa wieża kratowa h=50m) NA TERENIE DZIAŁKI 707/6 W LUBSKU

maj 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ STACJI SIECI PLUS NR BT 31746 BIELÓW (stalowa wieża kratowa h=50m) NA TERENIE DZIAŁKI 20 W CZETOWICACH K. KROSNA ODRZAŃSKIEGO

maj 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowościach Huta Szklana i Brzegi koło Krzyża Wlkp.

maj- czerwiec 2011

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego, podpiwniczonego na terenie działki nr 138 w Starych Juchach (pow. Ełk)

czerwiec 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY KOMPLEKSU BOISK W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", W BRALINIE K. KĘPNA PRZY UL. KOŚCIELNEJ (dz. nr 1023/4)

lipiec 2011

OPINIA O WARUNKACH GRUNTOWO - WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY KANALIZACJI Sanitarnej W ULICY PROMIENISTEJ W OSTROWIE WLKP.

lipiec 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO W DURZYNIE K. KROTOSZYNA NA TERENIE DZIAŁEK NR 49/2, 50/1, 51/1, 52/1

lipiec 2011

Wykonanie wierceń badawczych do Projektu prac geologicznych dla sporządzenia dokumentacji geologicznej w kat. C1+B złoża piasków i żwirów "Zarańsko" gmina: Drawsko Pomorskie, pow. drawski, województwo: zachodniopomorskie.

sierpień 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY MASZTU POMIAROWEGO PRĘDKOŚCI i KIERUNKU WIATRU WYSOKOŚCI 100m NA TERENIE DZIAŁKI 98/1 W SKRAJNI BLIZANOWSKIEJ GM. BLIZANÓW

sierpień 2011

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie koło Opola.

sierpień - wrzesień 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Szadek

wrzesień 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Lipówka koło Dolska

wrzesień 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Radosiew

wrzesień 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY CENTRUM KULTURY Z SALA WIDOWISKOWA NA OK. 500 OSÓB WE WITKOWIE PRZY UL. JANA PAWLA II (DZ. NR 861/12, 861/14)

wrzesień 2011

Wykonanie wierceń badawczych w miejscowości Romanowo Górne koło Czarnkowa

październik 2011

Wykonanie wierceń badawczych w miejscowości Walkowice koło Czarnkowa

październik 2011

Wykonanie wierceń badawczych w miejscowości Mielenko koło Mogilna

październik 2011

Konsultacje geologiczne w Ławkach koło Trzemeszna

październik 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ WRAZ Z BUDYNKAMI ZAPLECZA W MANIEWIE GM. OBORNIKI

październik 2011

OPINIA O WARUNKACH GRUNTOWO - WODNYCH W PODLOŻU DROGI GMINNEJ GORSZEWICE - KOMOROWO

październik 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ STACJI SIECI PTK CENTERTEL SP. Z O.O. "4904 POTOCZEK" (STALOWA WIEŻA KRATOWA H=50M) NA TERENIE DZIAŁKI 380 GM. JERZMANOWA

październik 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ STACJI SIECI PLUS NR BT 34027 WROCISŁAWICE (STALOWA WIEŻA KRATOWA H=50M) NA TERENIE DZIAŁKI 127 WE WROCISLAWICACH K. ŚRODY ŚLĄSKIEJ

październik 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 WE WLOCLAWKU - MICHELINIE PRZY UL. SZKOLNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 4/3, 7

październik 2011

OPINIA O WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH W PODLOZU PROJEKTOWANEJ BUDOWY KANALIZACJI ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE NA TERENIE DZ. NR 2243/2 PRZY UL. KROTOSZYNSKIEJ 78 W KOBYLINIE

październik 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Srocko

październik 2011

OPINIA O WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH W PODLOZU DZ. NR 1104/2 W MIKSTACIE

październik 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ STACJI SIECI ORANGE NR F1-9169 - KWTG HSW HSJ (STALOWA WIEŻA KRATOWA H=40,5M)NA TERENIE DZIAŁKI 102/268 PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 1 W STALOWEJ WOLI

listopad 2011

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA DLA CELÓW OSZACOWANIA ROZMIARÓW FUNDAMENTÓW STALOWEJ WIEŻY KRATOWEJ H=50 M NA TERENIE DZIAŁKI NR 123/5 W SZPROTAWIE PRZY UL. KOŻUCHOWSKIEJ STACJA NR BT 33316 (PLUS)

listopad 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ STACJI SIECI PLUS NR BT 31669 ROSIN 2 (STALOWA WIEŻA KRATOWA H=50M) NA TERENIE DZIAŁKI 123/4 W ROSINE K. SWIEBODZINA

listopad 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY PARKINGU PRZY DWORCU KOLEJOWYM W GNIEZNIE NA TERENIE DZIAŁKI 1/1

listopad 2011

Wykonanie wierceń badawczych w miejscowości Romanowo Górne koło Czarnkowa

listopad - grudzień 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM ZAMKU NA TERENIE DZIAŁKI NR 169/1 NOWE GRODZISKO 9 (POW. MILICZ)

grudzień 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNKOWEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 130 (POW. MILICZ)

grudzień 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIWKACH KSIĄŻECYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 27 (GM. MIEDZYBÓRZ)

grudzień 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ WOLNOSTOJACEJ ANTENOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ O WYSOKOŚCI OK. 15 M NA TERENIE DZIAŁKI NR 80/10 WE WITASZYCZKACH (GM. JAROCIN)

grudzień 2011

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ WOLNOSTOJACEJ ANTENOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ O WYSOKOŚCI OK. 33 M NA TERENIE DZIAŁKI NR 17/1 W TARCACH (GM. JAROCIN)

grudzień 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Drzeczkowo koło Osiecznej

grudzień 2011

Konsultacje geologiczne w miejscowości Ziemnice koło Osiecznej

grudzień 2011


Dokumentacje wykonane w roku 2010 Data opracowania

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu mieszkalnego na terenie działki nr 30/6 przy ul. Jasnej w Ostrowie Wlkp.

marzec 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. nr 496/1 przy ul. Piotrowskiej w Daszewicach (gm. Mosina)

marzec 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ORANGE nr 10855/9985 Buczyna (STALOWA WIEŻA KRATOWA H=50M) na terenie działki nr 309/4, w Buczynie K/ Radwanic

marzec 2010

Sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia zasypki piaskowej rury wodociągowej przy ul. Cmentarnej 13 w Dobrzycy

marzec 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy mostu na rzece Bukówka w Herburtowie (pow. czarnkowsko-trzcianecki)

marzec 2010

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA "Analiza możliwości zagospodarowania działek nr 41/12, 41/11 dla potrzeb organizacji i funkcjonowania stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, sortowni odpadów zbieranych selektywnie, punktu gromadzenia odpadów problemowych oraz zaplecza technicznego i bazy transportowej Zakładu Usług Komunalnych w Środzie Wlkp."

marzec 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego budynku socjalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 911 przy ul. Kościuszkowców w Gostyninie

kwiecień 2010

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: "KŁADKA PIESZO - ROWEROWA WRAZ Z DOJAZDAMI NAD RZEKĄ PROSNĄ W KALISZU"

kwiecień 2010

Opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji: "Budowa elektrowni wiatrowej" we Włostowie k/Środy Wlkp. (działka nr 14)

maj 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem przesyłowym i przyłączami w Starej Kraśnicy gm. Świerzawa

maj 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 1333/2 w Józefowie k. Opatówka

czerwiec 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Biskupice Zabaryczne, Kotłów (koło Mikstatu)

czerwiec - lipiec 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 1333/2 w Józefówie1b m\k. Opatówka

czerwiec 2010

Dokumentacja geotechniczna dla Terenu Szkoły Podstawowej nr 13 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34 dz. nr 3/1 obręb geodezyjny 066 Rypinek

lipiec 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Orange NR 10836/8119 Jasło NOWY STYL (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki nr 3227 przy ul. Fabrycznej 6 w Jaśle

sierpień 2010

Projekt prac geologicznych w celu rozpoznania złoża kruszywa naturalnego w kat. C1 w miejscowości Wola Pawłowska (działka nr977)

sierpień 2010

Projekt prac geologicznych w celu rozpoznania złoża kruszywa naturalnego w kat. C1 w miejscowości Wola Pawłowska (działka nr976, 3280)

sierpień 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej hali magazynowej na terenie działki nr 206/1 w Muchach 56 63-524 Czajków

sierpień 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie działki nr 360/1 w Głogininie nr 1 63-810 Borek Wlkp.

sierpień 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci PLUS nr BT20443 Czechowice Dziedzice 2 (wieżą strunobetonowa h=50m) na terenie działki nr 555/10 przy ul. Narutowicza 38 W Czechowicach-Dziedzicach

wrzesień 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Ostrowy nad Okszą (gm. Miedźno)

wrzesień 2010

Wiercenia badawcze do opracowania dokumentacji geomorfologicznej w rejonie Murowanej Gośliny (pow. poznański)

wrzesień 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Plus nr BT 34122 Cieśle (stalowa wieża kratowa h=40m) na terenie działki nr 10, AM1, obręb Wyszogród, w Cieślach k/ Oleśnicy

październik 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Plus nr BT 34233 Wro Brucknera (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki nr 11/15, obręb 0053 Kowale, przy ul. Olsztyńskiej 47 we Wrocławiu

październik 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Plus nr BB 39798 Góra Strażnik 2 C3 (stalowa wieża kratowa h=63m) na terenie działki nr 13/2, obręb Dębowina, 57-256 Bardo

październik 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z biblioteką w miejscowości Daniszyn dz nr 1155/1, 1159 AM1

październik 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kompleksu boisk przy gimnazjum w sobótce w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", Sobótka 72 dz. nr 225, 226, 227, 228

październik 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kompleksu boisk przy szkole podstawowej w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", Wziąchowo Wielkie dz. nr 52/2 (pow. Milicz)

listopad 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kompleksu boisk przy szkole podstawowej w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", w Sułowie przy ul. Szkolnej 6 dz. nr 47/4 (pow. Milicz)

listopad 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Piątkowisko k/ Pabianic

listopad 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej rozbudowy budynku biblioteki miejskiej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13 dz. nr 91/3, 91/4, 91/5

listopad 2010

Dokumentacja geotechniczna dla celów obliczeń nośności fundamentów stalowej wieży kratowej h=50 m na terenie działki 287 AM1 obręb Skoroszów gm. Trzebnica - Stacja nr46234.02 (ERA) / 33434 (PLUS)

listopad 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" w Jutrosinie prz ul. Ogrodowej i Sportowej dz. nr 245, 246/1, 246/2, 248, 249, 250, 251, 254/2

grudzień 2010

Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Wola Pawłowska I" w kat. C1

grudzień 2010

Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Wola Pawłowska II" w kat. C1

grudzień 2010

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci PLUS nr BT 32115 Gniezno Pustachowa (stalowa wieżą kratowa h=50) na terenie działki nr 4, przy ul. Kokoszki w Gnieźnie

grudzień 2010


Dokumentacje wykonane w roku 2009
Data opracowania

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 47168.01 Czastary (stalowa wieża kratowa) na terenie działki nr 1610/3 i 1612, w Czastarach przy ul. Wolności 11

styczeń 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej rozbudowy parku linowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Plażowej

luty 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Polkomtel nr BT 31401 (stalowa wieża kratowa h=40m) na terenie działki nr 9/25, w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 14

luty 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA nr 41377.01 - Nowe Miasteczko (stalowa wieża kratowa h=60 m) na terenie działki nr 1/15 obręb Popęszyce k/ Nowego Miasteczka

luty 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 48198.01 Lubin Kłopotów (stalowa wieża kratowa) na terenie działki nr 160, w Kłopotowie k/ Nowego Miasteczka

luty 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 49237.01 Bolesławiec Staroszkolna (wieża strunobetonowa h = 40m) na terenie działki nr 64/22, w Bolesławcu

luty 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 49244.01 Zgorzelec Tylice (wieża strunobetonowa) na terenie działki nr 47/17, w Tylicach gm. Zgorzelec

luty 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 46283.01 Skałka k/ Wrocławia (stalowa wieża kratowa h=40m) na terenie działki nr 79, obręb Samotwór

marzec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 48145.01 Lubin Południe (stalowa wieża kratowa h=40m) na terenie działki nr 915, obręb 8 w Lubinie przy ul. Piłsudskiego

marzec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 48145.01 Lubin Południe (stalowa wieża kratowa h=40m) na terenie działki nr 915, obręb 8 w Lubinie przy ul. Piłsudskiego

marzec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie działki nr 37/8, AM-1 przy ul. Bzowej w Siechnicach k/Wrocławia

marzec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Polkomtel nr bt31113 Grabów (stalowa wieża kratowa h=70m) na terenie działki nr 95/2, Jurzyn (gm. Jasień)

marzec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ORANGE NR 9665 Milicz Południe (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki nr 184, przy ul. Wesołej 1 w Miliczu

maj 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci Orange nr 9230 - szczukowice (stalowa wieża kratowa h=50m) na terenie działki nr 1481, w Szczukowicach gm. Piekoszów k/ Kielc

maj 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 41335.01 Rudno k/ Nowej Soli (STALOWA WIEŻA KRATOWA H=40M) na terenie działki NR 26, W Rudnie

czerwiec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej modernizacji i rozbudowy zespołu budynków domu kultury i biblioteki przy ul. Gościńcowej w Łomiankach

lipiec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Krośniewickiej w Gostyninie

lipiec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wąskiej w Kaliszu

lipiec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 42250.01 Stary Zatom na terenie działki nr 34/2 w Starym Zatomiu (pow. Międzychód)

lipiec 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA Nr 42252.01 Licheń na terenie działki nr 47 w Licheńu (pow. Srzelce Krajeńskie)

lipiec 2009

Opinia o warunkach gruntowo - wodnych dla projektowanej budowy kolejowej trasy węglowej Odkrywki Tomisławice z infrastrukturą towarzyszącą

sierpień 2009

Dokumentacja geotechniczna (uzupełniająca) dla projektowanej stacji sieci POLKOMTEL Nr BT31113 Grabów (stalowa wieża kratowa h=70m)na terenie działki nr 95/2, Jurzyn (gm. Jasień)

sierpień 2009

Dokumentacja geotechniczna (uzupełniająca) dla projektowanej rozbudowy parku linowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Plażowej

sierpień 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej Małej Elektrowni Wodnej na rzece Prośnie w km 148+900 na terenie działki nr 585/2, przy jazie Dobrygość

sierpień 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej Małej Elektrowni Wodnej na rzece Prośnie w km 121+350 na terenie działki nr 36/3, przy jazie Oświęcim

sierpień 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Hallera w Pleszewie (dz. nr 626/11, 637/1)

wrzesień 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego budynku handlowo-usługowego przy ul. Rakoniewickiej w Grodzisku Wlkp. (dz. nr 2358/6)

wrzesień 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 47168 Czastary Krajanka (stalowa wieża kratowa H=60 M) na terenie działki nr 854 W Krajance (gm. Czastary)

październik 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej rozbudowy szpitala SPZOZ Międzychód na terenie działki nr 956/2 przy ul. Szpitalnej 10 w Międzychodzie

listopad 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy zbiornika wody popłucznej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Wodnej 5 w Rypinie

grudzień 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy hali magazynowej na terenie działki nr 2206 i 2015 przy ul. Kobylińskiej 42 w Zdunach

grudzień 2009

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego "DIABLAK" oraz ustalenia przyczyn osiadania budynku w Zawoji Widłach 1475 43-223 Zawoja

grudzień 2009


Dokumentacje wykonane w roku 2008 Data opracowania

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA nr 47168 (stalowa wieża kratowa h=60 m) na terenie działki nr 854 w Krajance (gm. Czastary)

wrzesień 2008

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA nr 46661 na terenie działki przy ul. Stanisławowskiej 25, we Wrocławiu (DZ. 24, AM-21, OB. 0038- Muchobór Wielki)

wrzesień 2008

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ORANGE nr 10938/9139 (stalowa wieża kratowa h=50 m) na terenie działki nr 282 w Mściszowie (gm. Lubań)

październik 2008

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ORANGE nr 10276/8247 (stalowa wieża kratowa h=50 m) na terenie działki nr 30/43 w Lubomierzu przy ul. Majowej 29

październik 2008

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji bazowej sieci POLKOMTEL nr BT-32117 (stalowa wieża kratowa h=72,5 m) na terenie działki nr 1 w Gnieźnie przy ul. Górnej 9

grudzień 2008

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji bazowej sieci POLKOMTEL nr BT-32114 (stalowa wieża kratowa h=50 m) na terenie działki nr 4 w Osińcu przy Al. Pierwszej 19

grudzień 2008

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA nr 47114.01 - Kalisz Winiary zalew U (stalowa wieża kratowa h=50 m) na terenie działki nr 464, am-2, ob. Kalisz 152 Winiary Kalisz ul. Wypoczynkowa

grudzień 2008

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci ERA NR 49270.01 Chmielno (stalowa wieża kratowa) na terenie działki nr 395, am-1, w Chmielnie Gm. Lwówek Śląski

grudzień 2008

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stacji sieci POLKOMTEL NR BT34802 (stalowa wieża kratowa h=50 m) na terenie działki nr 63/4 Wieża 70, Gryfów Śląśki

grudzień 2008
Lista dokumentacji geologiczno - inżynierskich

i projektów prac geologicznych opracowanych w PGiGF "Geoprojekt" Sp. z o.o.Dokumentacje i projekty wykonane w latach 2003 - 2007 Data opracowania

Dokumentacja geologiczno - inżynierska i hydrogeologiczna do projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie; Obiekt: Stacja Kolei Podziemnej przy ul. Żwirki i Wigury 1, w Warszawie

październik 2003

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej do projektu budowlanego modernizacji układu nawęglania - EC Żerań przy ulicy Modlińskiej 15, w Warszawie.

marzec 2004

Dokumentacja geologiczno - inżynierska i hydrogeologiczna do projektu budowlanego modernizacji układu nawęglania - EC ŻERAŃ przy ulicy Modlińskiej 15, w Warszawie.

kwiecień 2004

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu budowlanego wymiany Turbin Tz-8 i Tz-9 na Tz-A w EC Żerań przy ulicy Modlińskiej 15 w Warszawie.

styczeń 2005

Dokumentacja geologiczno-inżynierska do projektu budowlanego wymiany Turbin Tz-  8 i Tz-9 na Tz-A w EC Żerań przy ulicy Modlińskiej 15 w Warszawie.

luty 2005

Dokumentacja geologiczno - inżynierska do projektu architektoniczno - budowlanego osiedla mieszkaniowego Zielone Zacisze - etap D w Warszawie.

luty 2005

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej do projektu architektoniczno - budowlanego osiedla mieszkaniowego Zielone Zacisze - etap D w Warszawie.

luty 2005

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu budowlanego zbiorników retencyjnych oraz rurociągów z pompownią na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

marzec 2005

Dokumentacja geologiczno - inżynierska do projektu architektoniczno - budowlanego osiedla mieszkaniowego Zielone Zacisze - etap D w Warszawie.

marzec 2005

Dokumentacja geologiczno-inżynierska do projektu budowlanego zbiorników retencyjnych oraz rurociągów z pompownią na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

kwiecień 2005

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu budowy Stacji Rozładunkowej i Bazy Paliw przy Lotnisku Warszawa - Okęcie, w rejonie ulic Paluch i Gordona Bennetta w Warszawie.

grudzień 2005

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej do projektu budowlanego przepompowni ścieków sanitarnych ze zbiornikiem retencyjnym na terenie przed portem lotniczym Warszawa - Okęcie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.

grudzień 2005

Dokumentacja geologiczno - inżynierska do projektu budowlanego przepompowni ścieków sanitarnych ze zbiornikiem retencyjnym na terenie przed portem lotniczym Warszawa - Okęcie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.

luty 2006

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego z garażami podziemnymi przy ul. Modzelewskiego róg Al. Wilanowskiej w Warszawie.

kwiecień 2006

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu budowlanego kolektora zachodniego od ul. Grójeckiej, wzdłuż ul. Lirowa i Korotyńskiego w Warszawie.

kwiecień 2006

Dokumentacja geologiczno - inżynierska do projektu architektoniczno - budowlanego budynku mieszkalnego z garażami podziemnymi przy ul. Modzelewskiego róg Al. Wilanowskiej w Warszawie.

czerwiec 2006

Dokumentacja geologiczno - inżynierska do projektu budowlanego kolektora zachodniego od ul. Grójeckiej, wzdłuż ul. Lirowa i Korotyńskiego w Warszawie.

lipiec 2006

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu architektoniczno-budowlanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Juliusza Rydygiera w Warszawie.

lipiec 2006

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z oceną stateczności skarpy do projektu architektoniczno-budowlanego obiektu administracyjno-magazynowego przy Al. Na Skarpie w Warszawie.

lipiec 2006

Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego z usługami i garażami podziemnymi przy ulicy Nugat 9 w Warszawie.

sierpień 2006

Dokumentacja geologiczno-inżynierska z oceną stateczności zbocza Skarpy Warszawskiej do projektu architektoniczno-budowlanego obiektu administracyjno-magazynowego przy Al. Na Skarpie w Warszawie.

sierpień 2006

Dokumentacja geologiczno - inżynierska do projektu architektoniczno - budowlanego budynku mieszkalnego z usługami i garażami podziemnymi przy ulicy Nugat 9 w Warszawie

październik 2006

Projekt prac geologicznych dla projektu budowlanego i wykonawczego autostrady płatnej A1 Toruń - Stryków, zadanie I odcinek I Czerniewice - Odolion km 151+900 - 163+300

sierpień 2007


Lista dokumentacji geotechnicznych, opinii o warunkach gruntowo - wodnych

i raportów opracowanych w PGiGF "Geoprojekt" Sp. z o.o.Dokumentacje, opinie i raporty wykonane w latach 2003 - 2007
Data opracowania

Dokumentacja geotechniczna do projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy międzynarodowego portu lotniczego Warszawa - Okęcie obiekt: tunel drogowy przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie

październik 2003

Sprawozdanie z wykonania piezometrów nr: 1, 2, 3 w rejonie budynku głównego EC Kawęczyn w Warszawie

listopad 2003

Dokumentacja geotechniczna do projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy międzynarodowego portu lotniczego Warszawa - Okęcie, obiekt: wieża przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie

styczeń 2004

Dokumentacja geotechniczna do projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy międzynarodowego portu lotniczego Warszawa - Okęcie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Obiekt: kładka dla pieszych

kwiecień 2004

Opinia o warunkach gruntowo - wodnych w podłożu działki nr 9/1 przy ul. Migdałowej 4 w Warszawie

lipiec 2004

Dokumentacja geotechniczna do projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy międzynarodowego portu lotniczego Warszawa - Okęcie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Obiekt: droga od ul. Wirażowej do ul. Gordona Benetta

sierpień 2004

Raport z prac geologicznych pod budowę płyty lotniska międzynarodowego portu lotniczego Warszawa - Okęcie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Część IV

wrzesień 2004

Raport geologiczny n/t przydatności wykorzystania piasków z wykopu pod TERMINAL II jako materiału do zasypki na terenie rozbudowy MPL Warszawa - Okęcie ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie

wrzesień 2004

Dokumentacja geotechniczna z badań pod słupami suwnicy EC Żerań przy ulicy Modlińskiej 15 w Warszawie

październik 2004

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego KANAŁ SPALIN I WENTYLATOR na terenie elektrowni KOZIENICE S.A. w Świerżach Górnych

listopad 2004

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego rozbudowy międzynarodowego portu lotniczego Warszawa - Okęcie Obiekt: ESTAKADA przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie

grudzień 2004

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - wodnych podłoża dla projektu wstępnego modernizacji lotniska w Modlinie

luty 2005

Dokumentacja geotechniczna do projektu architektoniczno - budowlanego osiedla Akacje - VI przy ul. odkrytej w Warszawie

luty 2006

Opinia o warunkach gruntowo-wodnych do koncepcji programowo - przestrzennej zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Radziwie w Warszawie

lipiec 2006

Raport z badan geotechnicznych do projektu modernizacji linii kolejowej nr. 8, etap II odcinek realizacyjny Warszawa - Okecie - Radom - Kielce

styczeń 2007Lista projektów i dokumentacji

wykonanych w Arcadis Profil Sp. z o.o.Dokumentacja, projekt
Data opracowania

Ocena stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego na terenie położonym przy ul. Szwedzkiej 20 w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

październik 2007

Soil investigation report at site in Aleksandrów Kujawski GRADOS Production Plant

marzec 2008

Opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla koncepcji programowej drogi ekspresowej S19 wariant W2 na odcinku od km 3+000 do 16+000

marzec 2008

Wstępna opinia o warunkach gruntowo-wodnych na terenie działki przy ul. Puławskiej 362 w Warszawie

kwiecień 2008

Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy tunelu pod Ursynowem na trasie projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła PUŁAWSKA do węzła LUBELSKA

kwiecień 2008
Autorem bądź współautorem ww. projektów, dokumentacji, opini i raportów jest mgr Andrzej Keczmerski.

© maGeo - usługi geologiczne